วิธีตรวจรับคอนโดด้วยตัวเอง ก่อนเข้าอยู่อาศัย

เมื่อเราเลือกคอนโดมิเนียมได้แล้ว สิ่งที่มีความสำคัญมากก่อนการรับโอนกรรมสิทธิ์คือ การตรวจสภาพของคอนโดว่าตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการหรือไม่ หากเราตรวจไม่ละเอียดแล้วเซ็นรับโอน ก็อาจจะมีปัญหาต่างๆที่จะต้องตามซ่อมแซมในภายหลังได้

ขั้นตอนในการตรวจรับคอนโด มีดังนี้

 • ให้คุณทำการนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโครงการ
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆสำหรับการตรวจรับ
 • ทำการตรวจคอนโดตามจุดต่างๆตามรายการเช็คลิสต์
 • แจ้งรายการต่างๆที่เราต้องการให้แก้ไข และนัดวันตรวจงานกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ทั้งนี้จะสามารถแก้ไขได้ 2-3 ครั้ง หรือแล้วแต่เงื่อนไขของโครงการคอนโดนั้นๆ

อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการตรวจรับคอนโด

 • กล้องถ่ายรูป สำหรับถ่ายรูปตามจุดต่างๆภายในคอนโด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กระดาษโพสต์อิท ไว้สำหรับจดรายละเอียดที่จะต้องได้รับการแก้ไข แล้วแปะไว้ตามจุดที่ต้องการให้โครงการทำการแก้ไขให้
 • สมุดโน้ต จดรายการที่ต้องแก้ไขในสมุดโน้ต เพื่อจะได้กลับมาเช็คซ้ำได้อย่างละเอียดมากขึ้น
 • เหรียญ ใช้เคาะพื้น หรือกระเบื้อง ว่ามีจุดไหนที่มีความผิดปกติบ้าง
 • ลูกแก้ว ใช้สำหรับตรวจความลาดเอียงของพื้นห้องภายในคอนโด
 • ไขควงลองไฟ ใช้ในการทดสอบระบบไฟตามจุดต่างๆ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

วิธีตรวจรับคอนโดด้วยตัวเอง

สำหรับวิธีการตรวจสอบคอนโดตามจุดต่างๆนั้น สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองดังนี้

 • หน้าต่าง ในคอนโดมิเนียมโดยส่วนมากจะใช้กระจกบานเลื่อน ให้ลองเลื่อนดูว่าสามารถใช้ได้ปกติ ไม่ฝืด กระจกต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว
 • ประตู ลูกบิดประตูสามารถที่จะกดล็อกได้ตามปกติหรือไม่ กดล็อกได้แล้วจะต้องไขเปิดได้ด้วย บานพับจะต้องติดแน่นกับวงกบและประตู เวลาเปิดประตูต้องไม่เสียงดัง และไม่ฝืด
 • กระเบื้อง ให้เอาเหรียญเคาะดูทั้งกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังว่ามีตรงจุดไหนมีเสียงกลวงหรือไม่ และเช็คร่องยาแนวตามกระเบื้องว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
 • พื้นห้อง ตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นห้องโดยใช้ลูกแก้ว หากคุณวางลูกแก้วแล้วกลิ้งไม่ว่าจะไปทิศทางไหนก็ตาม แสดงว่าพื้นห้องของคุณนั้นลาดเอียง
 • ฝ้าเพดาน สำหรับฝ้าเพดานจะต้องไม่เป็นแอ่ง มีความเรียบเสมอกัน และจะต้องดูในเรื่องของคราบน้ำที่อาจมีการรั่วซึมออกมาจากชั้นบนได้
 • ระบบไฟฟ้า ใช้ไขควงลองไฟตรวจสอบเต้าเสียบทุกจุดว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ และทำการตรวจสอบสวิตช์ไฟว่าเปิดติดในทุกจุดไหม
 • ระบบน้ำ ฝักบัว สายฉีด และก๊อกน้ำ น้ำจะต้องไหลแรงพอในทุกจุด อ่างล้างจานจะต้องไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้
 • ผนัง จะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยร้าว สีที่ผนังต้องไม่มีรอยด่าง

หากเราทำการตรวจคอนโดอย่างละเอียดก่อนจะเซ็นรับโอน จะทำให้เราได้คอนโดที่ตรงกับรายละเอียดที่เราต้องการ และสามารถที่จะลดปัญหาในการซ่อมแซมบริเวณต่างๆที่อาจจะตามมาได้