โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากอะไร อาการ และการรักษา

โรคธาลัสซีเมีย เป็นหนึ่งในโรคโลหิตจางที่ส่งต่อโรคมาจาก พ่อแม่หรือที่เรียกกันว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหากรับยีนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ซึ่งจะเรียกว่าธาลัสซีเมียแฝงไม่ถือว่าเป็นโรค ผู้ที่รับเชื้อจะไม่แสดงความผิดปกติใด ๆ แต่ก็สามารถเป็นพาหะส่งไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปได้ แต่หากได้รับมาจากพ่อและแม่ จะส่งผลให้ป่วยเป็นโลหิตจางธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากอะไร มีกี่ประเภท

โรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถสร้างโปรตีนโกลบินจึงทำให้เม็ดเลือดแดงขาดความยืดหยุ่น และนำออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายได้ไม่มากพอ อีกทั้งยังมักจะถูกม้ามทำลาย นำไปสู่ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด

โดยธาลัสซีเมียจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ อัลฟ่าธาลัสซีเมีย และเบต้าธาลัสซีเมีย โดยแต่ละประเภทยังสามารถแยกย่อยได้อีกหลายแบบ และมีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป

อาการของ โรคธาลัสซีเมีย

อาการที่มีความรุนแรงสูง – หากเป็นการตั้งครรภ์เด็กอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหลังจากคลอด ซึ่งจะมีอาการบวมน้ำ ซีด ตับม้ามโต และหัวใจวาย

อาการที่มีความรุนแรงปานกลาง – อาการอาจจะเริ่มในปีแรกหลังคลอด และอาการจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ จะเริ่มอ่อนเพลีย ผิวซีดหรือเหลือง ตับและม้ามโต กระดูกใบหน้าผิดรูป แคระแกร็น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ปวดเมื่อยร่างกาย

อาการที่มีความรุนแรงน้อย – เด็กจะซีด เหนื่อยง่าย บางครั้งอาจจะต้องให้เลือด

การรักษา โรคธาลัสซีเมีย

การรักษาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับไหนก็จะใช้วิธีรักษาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการ และสภาวะแทรกซ้อน เช่นการให้เลือด การให้ยา  การทำคีเลชั่นเพื่อกำจัดธาตุเหล็กเกินขนาด เป็นต้น

ส่วนวิธีรักษาให้หายขาด ก็สามารถทำได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากผู้อื่น แต่ก็เหมาะในเด็กบางรายเท่านั้นเพราะยังมีตวามเสี่ยงจากสภาวะแทรกซ้อน และเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคธาลัสซีเมีย

ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้เข้ารับการรักษา อาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือปัญหาเกี่ยวกับตับ และมีความเสี่ยงที่อาการต่าง ๆ จะรุนแรงขึ้น การควบคุมอาการบางโรคก็จะทำการถ่ายเลือด แต่ก็เสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากการได้รับธาตุเหล็กมากเกินไป

เราจะเห็นได้ว่า โรคธาลัสซีเมีย สามารถเป็นได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังนั้นก่อนที่จะตั้งครรภ์ควรดูว่าคู่ของเราพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ หรือหากเป็นโรคนี้ก็สามารถควบคุมอาการโดยปฏิบัติตามคำแนะนำและแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ