ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ ผ่าน dlt-elearning.com

รู้ไหม ต่อใบขับขี่ตอนนี้ ไม่ต้องเดินทางไปต่อถึงสำนักงานแล้วนะ เพราะปัจจุบันสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้ว สำหรับใครที่ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว เราสามารถที่จะทำการต่อได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเข้าอบรมที่ขนส่งแล้ว แค่เพียงอบรมออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก ที่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อขอข้อยกเว้นในการอบรบที่สำนักงานได้ โดยที่ไม่ว่าใคร ก็สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และทำแบบทดสอบ พร้อมชมวิดีโอ ง่าย ๆ แค่นี้ ทำได้ฟรี ตลอด 24 ชม.

ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ

สำหรับใครที่ต้องการทำเรื่องขอต่อใบขับขี่ สามารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำมายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้ โดยใช้ข้อมูลจริงของตนเองในการลงทะเบียน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่สามารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้” เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบก่อนการ ก่อนที่จะทำเรื่องดำเนินการต่าง ๆ อย่างละเอียดทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่อใบขับขี่ไม่มีประวัติผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่ และอาจทำให้เสียสิทธิการจองคิวในวันดังกล่าว

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

สำหรับขั้นตอนในการอบรบต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้น ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก โดยใครที่มีคนสนใจที่อยากจะลงทะเบียนออนไลน์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทำดังต่อไปนี้

  • เข้าเว็บไซต์ dlt-elearning.com
  • อบรมครั้งแรกให้คลิก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน และปี พ.ศ. เกิด เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันข้อมูล” สำหรับเข้าอบรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที
  • เริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท สำหรับคนไทย และการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ For Foreigner 1 ประเภท
  • ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”
  • ตรวจสอบหรือบันทึกหน้าจอผลผ่านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือนนับจากผ่านการอบรม

เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับวิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ ที่สามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านใดที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และรวมไปถึงขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้นั่นเอง